Blog

pasaport

Yabancıların Türkiye’den Emlak Satın Almaları ve Vatandaşlık İşlemleri Hakkındaki Sorular

Genel

Yabancıların Türkiye’den Emlak Satın Almaları ve Vatandaşlık İşlemleri Hakkındaki Sorular

Yabancılar Türkiye’den Ne kadar Mülk alabilirler?

Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

Taşınmazın niteliği ne olmalıdır ?

Satın alma yoluyla taahhüt konulması işlemindetaşınmazınniteliğinin bir önemi yoktur. (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vs. olabilir.) Noter onaylı satış vaadi yoluyla taahhüt konulması işleminde ise kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş taşınmaz niteliğinde olmalıdır.

Türk vatandaşlığı almak için satın alınacak taşınmaz sayısı birden fazla olabilir mi ?

Tek bir taşınmazın olması gerekmez, birden fazla taşınmaz bedelleri toplamı 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000 $ değerinde; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması aranır.

TC vatandaşlığı alınması durumunda kendi ülke vatandaşlığını kaybedilir mi ?

Evet ,onun için araştırma yapılmalıdır.

Yabancı satışlarında değerleme raporu bedelinin altında tapuda gösterebilir miyiz ?

Evet ,isterseniz rayiç bedelden de gösterebilirsiniz. Ama TC vatandaşlık alacaksa değerleme raporu geçerli.

Hisseli olarak alınan taşınmazlarla, istisnai yolla Türk vatandaşlığı edinimi için başvurabilir mi?

Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$ olması halinde başvurulabilir.

Üzerinde ipotekli mülk alabilir mi?

Tabi alabilir ama ipotek bedeli düştükten sonra 250.000 usd para yatırması gereklidir.

Türkiye’de eğitim gören ve oturma izni olan, TC vatandaşlığı alabilir mi ?

5 yıl Türkiye’de oturma izni ile eğitimini tamamlayanlar 250.000 USD altında mülk almaları durumunda TC vatandaşlığına başvurabilirler.

Konut kredisi ile alınması durumunda vatandaşlık başvurusu yapabilir mi?

Çekilen kredi bedeli (ipotek ) düştükten sonra kalan kısmı kullanarak başvurabilir.

Taşınmazın kimden alındığının vatandaşlık başvurusunda bir önemi var mıdır?

Edinme konu taşınmazın/taşınmazların; yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına tapuda kayıtlı olmaması ya da yabancı kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir. Ayrıca edinme konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.

Yabancı sermayeli şirket sahibi veya ortağı olan yabancılar, şirkete ait taşınmaz ile vatandaşlık için başvurabilir mi?

Başvuramazlar, çünkü taşınmaz satın alma yolu ile istisnai yoldan vatandaşlık edinim hakkı, gerçek kişilerin aldıkları taşınmazlar için geçerlidir.

Taşınmazın yabancı sermayeli Türk şirketinden alınması durumunda istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurulabilir mi?

Başvurulabilir, önemli olan yabancı uyruklu gerçek kişinin alım şartlarını taşımasıdır.

Daha önce alınmış taşınmazlar için istisnai yoldan Türk vatandaşlığı edinimi için başvurulabilir mi?

12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması kaydıyla başvuruda bulunulabilir. 12.01.2017 tarihinden önce  alınmış taşınmazlar ise kapsam dışındadır.

Türk vatandaşlığı alırsam zorunlu askerlik yapmam gerekir mi?

18 yaşından küçük çocuk asker çağına geldiğinde, askerlik yapmakla yükümlüdür. Çifte vatandaşlık hakkına sahip kişiler, askerlik hizmetini vatandaşı olduğu iki ülkeden birinde yapabilirler. Eğer askerlik hizmetinizi tamamladıysa bunu belgeyle kanıtlaması gereklidir. 22 yaşından büyük kişilerin ise özel bir koşul olup olmadığı ile ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gereklidir.

Türk Vatandaşlığı başvurusu ne zaman sonuçlanır ?

3- 6 ay arasında

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir